Meranie striedavých a jednosmerných miliVoltov

Akustický test, test diód, meranie odporu

Test tranzistorov

Meranie striedavých a jednosmerných Ampérov

Automatické podsvietenie

Bezkontaktné meranie napätia

Magnet

Meranie teploty v stupňoch Celzia a Fahrenheita

Pásik na ruku


RDM 8001

Digitálny multimeter

detail

RDM 1001

Digitálny multimeter

detail

RDM 9001

Digitálny multimeter

detail

RDM 5001

Digitálny multimeter

detail