Meranie striedavých a jednosmerných Voltov

Meranie striedavých a jednosmerných miliVoltov

Akustický test, test diód, meranie odporu

Test tranzistorov

Meranie striedavých a jednosmerných miliApérov

Meranie striedavých a jednosmerných Ampérov

Meranie elektrickej kapacity

Meranie frekvencie

Meranie teploty v stupňoch Celzia a Fahrenheita

Bluethooth

True RMS


RDM 1001

Digitálny multimeter

detail

RDM 8001

Digitálny multimeter

detail

RDM 9001

Digitálny multimeter

detail

RDM 5001

Digitálny multimeter

detail